MultiChem. Сода каустична, луска, 1 кг. Польша. Сода каустическая, чешуя. Сода каустична


Сода каустична | НПП "ПРОММАШ"

ГОСТ 2263-79

Хімічна формула NaOH

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ І ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується в хімічній, нафтохімічній, харчовій, целюлозно-паперової промисловості, кольорової металургії та інших галузях народного господарства.

Фізико-хімічні показники

Вищий сорт

1-й сорт

Зовнішній вигляд

Безбарвна або пофарбована рідина. Допускається викристалізуваний осад.

Масова частка їдкого натру, %, не менш

46,0

44,0

Масова частка вуглекислого натрію, %, не більше

0,6

0,8

Масова частка хлористого натрію, %, не більше

3

3,8

Масова частка заліза в перерахуванні на Fe2O3, %, не більше

0,007

0,02

УПАКОВКА

Продукт заливається в спеціально виділені залізничні цистерни, автоконтейнери, сталеві зварні бочки місткістю 100-200 дм3, в поліетиленові бочки місткістю 50-60 дм3.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ

1 рік з дня виготовлення.

Сода каустична (їдкий натр) випускається також у формі твердої непрозорої речовини білого кольору. Гранули ромбовидні, великі, розміром від 0,5 до 2 см. Каустическая сода добре розчиняється в воді, а при розчиненні виділяє багато тепла. Найчастіше сухий каустик (виробництво Китай) вважається низькоякісним і найдешевшим варіантом їдкого натру.Сфера застосування каустичної соди надзвичайно широка, на кожному виробництві необхідна каустична сода, купити яку можна у нас і злити в власну тару.Каустична сода застосовується на різних виробничих підприємствах. Каустик застосовується в металургії, хімічної і нафтохімічної промисловості, для виробництва паперу та інших галузях.Каустична сода використовується при виробництві ДСП і синтетичних волокон. Вона застосовується при створенні біодизельного палива, виробленого на основі рослинних масел. У хімії каустична сода грає роль відмінного реагенту і каталізатора реакцій. Їдкий натр – гарний знежирюючий засіб. З його допомогою обезжирюються метали для сплавів. У харчовій промисловості каустична сода застосовується в якості емульгатора.Їдкий натр рідкий – небезпечне корозійне речовина. Ємності з ним необхідно захищати від впливу тепла, так як вони можуть вибухнути. Заборонено вдихати пари, а тим більше допускати контакт зі шкірою. При вдиханні можна обпалити дихальні шляхи, симптомом чого є кашель, утруднення в грудях, нежить.При роботі з каустичною содою слід застосовувати засоби індивідуального захисту. Фахівці, що працюють з каустичною содою, повинні надягати захисні костюми з окулярами, протигаз, рукавички і спецвзуття. При попаданні каустичної соди на шкіру можуть з’явитися опіки і виразки. Попадання речовини в очі загрожує повною сліпотою. Якщо ураження шкіри або слизової все ж сталося, необхідно добре промити це місце фізіологічним розчином, потім – рясно водою, а після звернутися до лікаря. Якщо каустик був розсипаний, потрібно його ретельно зібрати, а місце розсипання промити великою кількістю води.Перевозиться каустична сода, ціна якої встановлюється за домовленістю, жд або автомобільним транспортом з дотриманням запобіжних заходів. Зберігати каустичну соду слід в сухому приміщенні, не ближче 1 м до обігрівальних приладів. Речовину рекомендується зберігати не більше 1 року.

www.prommash.com.ua

MultiChem. Сода каустична гранула, 1 кг. Франция. Сода каустическая гранула.

Гідроксид натрію (лат. Nátrii hydroxídum; інші назви - каустична сода, каустик, їдкий натр, їдкий луг) - найпоширеніша луг, хімічна формула NaOH. У рік в світі виробляється і споживається близько 57 млн ​​тонн їдкого натру.

Цікава історія тривіальних назв як гідроксиду натрію, так і інших лугів. Назва «їдкий луг» обумовлено властивістю роз'їдати шкіру, викликаючи сильні опіки, папір і інші органічні речовини. До XVII століття лугом (фр. Alkali) називали також карбонати натрію і калію. У 1736 році французький учений Анрі Дюамель дю Монсо вперше розрізнив ці речовини: гідроксид натрію стали називати каустичною содою, карбонат натрію - кальцинованої содою (по рослині Salsola soda з роду Солянка, з золи якого її добували), а карбонат калію - поташем. В даний час содою прийнято називати натрієві солі вугільної кислоти. В англійській і французькій мовах слово sodium означає натрій, potassium - калій.Гідроксід натрію - біле тверда речовина. Сильно гігроскопічний, на повітрі «розпливається», активно поглинаючи пари води з повітря. Добре розчиняється у воді, при цьому виділяється велика кількість теплоти. Розчин їдкого натру милок на дотик.Їдкий натр застосовується в безлічі галузей промисловості і для побутових потреб:Каустик застосовується в целюлозно-паперовій промисловості для делигнификации (сульфатний процес) целюлози, у виробництві паперу, картону, штучних волокон, деревно-волоконних плит.Для омилення жирів при виробництві мила, шампуню та інших миючих засобів. У давнину під час прання в воду додавали золу, і, мабуть, господині звернули увагу, що якщо зола містить жир, який потрапив у вогнище під час приготування їжі, то посуд добре миється. Про професію миловара (сапонаріуса) вперше згадує приблизно в 385 р. Н.е. е. Теодор Прісціанус. Араби варили мило з масел і соди з VII століття, сьогодні мила виробляються тим же способом, що і 10 століть тому. В даний час продукти на основі гідроксиду натрію (з додаванням гідроксиду калію), нагріті до 50-60 ° C, застосовуються в сфері промислової мийки для очищення виробів з нержавіючої сталі від жиру та інших олійних речовин, а також залишків механічної обробки.В якості агента для розчинення засмічень каналізаційних труб, у вигляді сухих гранул або в складі гелів. Гідроксид натрію дезагрегірует засмічення і сприяє легкому просуванню його далі по трубі.В цивільної оборони для дегазації і нейтралізації отруйних речовин, у тому числі зарину, в ребрізеров (ізолюючих дихальних апаратах (ІДА), для очищення повітря, що видихається від вуглекислого газу.У текстильній промисловості - для мерсеризації бавовни і шерсті. При короткочасній обробці їдким натром з наступним промиванням волокно набуває міцність і шовковистий блиск.Гідроксид натрію також використовується для мийки прес-форм автопокришок.У косметології для видалення ороговілих ділянок шкіри, бородавок, папілом.

Фасовка 1 кгРозфасовано MultiChem.

Гидрокси́д на́трия (лат. Nátrii hydroxídum; другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH. В год в мире производится и потребляется около 57 млн тонн едкого натра.

Интересна история тривиальных названий как гидроксида натрия, так и других щелочей. Название «едкая щёлочь» обусловлено свойством разъедать кожу, вызывая сильные ожоги, бумагу и другие органические вещества. До XVII века щёлочью (фр. alkali) называли также карбонаты натрия и калия. В 1736 году французский учёный Анри Дюамель дю Монсо впервые различил эти вещества: гидроксид натрия стали называть каустической содой, карбонат натрия — кальцинированной содой (по растению Salsola soda из рода Солянка, из золы которого её добывали), а карбонат калия — поташем. В настоящее время содой принято называть натриевые соли угольной кислоты. В английском и французском языках слово sodium означает натрий, potassium — калий.Гидроксид натрия — белое твёрдое вещество. Сильно гигроскопичен, на воздухе «расплывается», активно поглощая пары воды из воздуха. Хорошо растворяется в воде, при этом выделяется большое количество теплоты. Раствор едкого натра мылок на ощупь.Едкий натр применяется во множестве отраслей промышленности и для бытовых нужд:Каустик применяется в целлюлозно-бумажной промышленности для делигнификации (сульфатный процесс) целлюлозы, в производстве бумаги, картона, искусственных волокон, древесно-волоконных плит.Для омыления жиров при производстве мыла, шампуня и других моющих средств. В древности во время стирки в воду добавляли золу, и, по-видимому, хозяйки обратили внимание, что если зола содержит жир, попавший в очаг во время приготовления пищи, то посуда хорошо моется. О профессии мыловара (сапонариуса) впервые упоминает примерно в 385 г. н. э. Теодор Присцианус. Арабы варили мыло из масел и соды с VII века, сегодня мыла производятся тем же способом, что и 10 веков назад. В настоящее время продукты на основе гидроксида натрия (с добавлением гидроксида калия), нагретые до 50-60 °C, применяются в сфере промышленной мойки для очистки изделий из нержавеющей стали от жира и других масляных веществ, а также остатков механической обработки.В качестве агента для растворения засоров канализационных труб, в виде сухих гранул или в составе гелей. Гидроксид натрия дезагрегирует засор и способствует лёгкому продвижению его далее по трубе.В гражданской обороне для дегазации и нейтрализации отравляющих веществ, в том числе зарина, в ребризерах (изолирующих дыхательных аппаратах (ИДА), для очистки выдыхаемого воздуха от углекислого газа.В текстильной промышленности - для мерсеризации хлопка и шерсти. При кратковременной обработке едким натром с последующей промывкой волокно приобретает прочность и шелковистый блеск.Гидроксид натрия также используется для мойки пресс-форм автопокрышек.В косметологии для удаления ороговевших участков кожи, бородавок, папиллом.

Фасовка 1 кгРасфасовано MultiChem.

multichem.co

Каустична сода

Каустична сода (гідроксид натрію) – найпоширеніший луг, хімічна формула NaOH. В рік у світі виробляється і споживається понад 57 мільйонів тонн їдкого натру.

Каустична сода – сильна хімічна основа (до сильних основ відносять гідроксиди, молекули яких повністю дисоціюють у воді), до них відносять гідроксиди лужних і лужноземельних металів підгруп Iа і IIа періодичної системи, KOH (їдке калі), Ba(OH)2 (їдкий барит), LiOH, RbOH, CsOH. Лужність (основність) визначається валентністю металу, радіусом зовнішньої електронної оболонки та електрохімічною активністю: чим більший радіус електронної оболонки (збільшується з порядковим номером), тим легше метал віддає електрони, і тим вища його електрохімічна активність і тим лівіше розташовується елемент в електрохімічному ряду активності металів, в якому за нуль прийнята активність водню.

Каустична сода – це товарна назва речовини гідроксид натрію. Її вживають переважно в промислових та бізнесових колах.

Каустична сода: методи виробництва

Вапняний метод

Вапняний метод отримання каустичної соди полягає у взаємодії розчину соди з вапняним молоком при температурі близько 80 °С. Цей процес називається каустифікацією, він проходить за реакцією:

Na2CО3 + Са(ОН)2 = 2NaOH + CaCО3

У результаті реакції виходить розчин гідроксиду натрію і осад карбонату кальцію. Карбонат кальцію відділяється від розчину, який випарюється до отримання розплавленого продукту, що містить близько 92% мас. каустичної соди. Потім NaOH плавлять розливають в залізні барабани, де він остиває.

Феритний метод

Феритний метод отримання каустичної соди складається з двох етапів:

Na2CО3 + Fe2О3 = Na2О ? Fe2О3 + CО2

Na2О ? Fe2О3-f h3О = 2NaOH + Fe2O3

Перша реакція – це процес спікання кальцинованої соди з оксидом заліза при температурі 1100-1200 °С. При цьому утворюється ферит натрію і виділяється двоокис вуглецю. Далі ферит обробляють (витравлюють) водою за другою реакцією. Утворюється розчин гідроксиду натрію і осад Fe2O3, який після відділення його від розчину повертається в процес. Одержаний розчин каустичної соди містить близько 400 г/л NaOH. Його випарюють до отримання продукту, що містить близько 92% мас. NaOH, а потім отримують твердий продукт у вигляді гранул або пластівців.

Діафрагмовий метод

Найбільш поширеними є електрохімічні методи отримання каустичної соди, а найбільш простим, з електрохімічних методів, в плані організації процесу і конструкційних матеріалів для електролізера, є діафрагмовий метод отримання гідроксиду натрію.

Розчин кухонної солі в діафрагмовий електролізер безперервно подається в анодний простір і протікає через, як правило, сталеву катодну сітку на азбестовій діафрагмі, в яку, інколи, додають невелику кількість полімерних волокон.

У багатьох конструкціях електролізерів катод повністю занурений під шар аноліту (електроліту з анодного простору), а водень, що виділяється на катодній сітці, відводиться з під катода за допомогою газовідвідних труб, не проникаючи через діафрагму в анодний простір завдяки протитечії.

Протитечія – дуже важлива особливість будови діафрагмового електролізера. Саме завдяки протилежному потоку направленому з анодного простору в катодний через пористу діафрагму стає можливим роздільне одержання лугів і хлору. Протиточний потік розраховується так, щоб протидіяти дифузії і міграції OH- іонів в анодний простір. Якщо величина протитоку недостатня, тоді в анодному просторі у великих кількостях починає утворюватися гіпохлорит-іон (ClO-), який, потім, може окислюватися на аноді до хлорат-іона ClO3-. Утворення хлорат-іона серйозно знижує вихід по струму хлору і є основним побічним процесом в цьому методі отримання каустичної соди. Так само шкодить і виділення кисню, яке до того ж, веде до руйнування анодів і, якщо вони з вуглецевих матеріалів, попаданню в хлор домішок фосгену.

Анод:

2Cl-- 2е-? Cl2 ? - основний процес

2h3O - 2e-? O2 ? + 4H+

6СlО-+ 3Н2О - 6Е-? 2СlО3-+ 4Сl-+ 1,5O2 ? + 6Н+

Катод:

2h3O + 2e-? h3 ? + 2OH-- основний процес

СlО-+ Н2О + 2е-? Сl-+ 2ОН-

СlО3-+ 3Н2O + 6е-? Сl-+ 6OН-

Як анод в діафрагмових електролізерах може використовуватися графітовий або вугільний електроди. На сьогодні їх в основному замінили титанові аноди з окисно-рутенієвим-титановим покриттям або інші маловитратні аноди.

На наступній стадії електролітичний луг упарюють і доводять вміст у ньому каустичної соди до товарної концентрації 42-50% мас. відповідно до стандарту.

Кухонна сіль, сульфат натрію та інші домішки при підвищенні їх концентрації в розчині вище їх межі розчинності випадають в осад. Розчин їдкого лугу декантують від осаду і передають в якості готового продукту на склад або продовжують стадію упарювання до отримання твердого продукту, з наступним плавленням або грануляцією.

Зворотну кухонну сіль повертають назад в процес, готуючи з неї так званий зворотний розсіл. Від неї, щоб уникнути накопичення домішок в розчинах, перед приготуванням зворотного розсолу відокремлюють домішки.

Витрату аноліту заповнюють додаванням свіжого розсолу. Свіжий розсіл перед змішуванням його зі зворотним розсолом очищають від механічних суспензій і значної частини іонів кальцію і магнію.

Отриманий хлор відділяється від парів води, компримується і подається або на виробництво хлорвмісних продуктів, або на зріджування.

Завдяки відносній простоті і дешевизні діафрагмовий метод отримання каустичної соди досі широко використовується в промисловості.

Мембранний метод

Мембранний метод виробництва каустичної соди найбільш енергоефективний, однак складний в організації та експлуатації.

З точки зору електрохімічних процесів мембранний метод подібний до діафрагмового, але анодний і катодний простори повністю розділені непроникною для аніонів катіонообмінною мембраною. Завдяки цій властивості можливо отримувати більш чисті, ніж у випадку з діафрагмовим методом, луги. Тому в мембранному електролізері, на відміну від діафрагмового, не один потік, а два.

У анодний простір надходить, як і в діафрагмовому методі, потік розчину солі. А в катодний – католіт (32%-ий розчин каустичної соди). З катодного простору випливає потік збідненого аноліту, що містить так само домішки гіпохлорит- і хлорат-іони та хлор, а з анодного – луг і водень, які практично не містять домішок і близькі до товарної концентрації, що зменшує витрати енергії на їх випарювання і очищення.

Каустична сода, що отримується за допомогою мембранного електролізу, практично не поступається за якістю соді, яка отримується за допомогою методу з використанням ртутного катоду і поступово замінює луг, отримуваний ртутним методом.

Однак вихідний розчин солі (як свіжий так і оборотний) і вода попередньо максимально очищуються від будь-яких домішок. Таке ретельне очищення визначається високою вартістю полімерних катіонообмінних мембран та їх вразливістю до домішок в живильному розчині.

Крім того, обмежена геометрична форма а так само низька механічна міцність і термічна стійкість іонообмінних мембран багато в чому визначають порівняно складні конструкції установок мембранного електролізу. З тієї ж причини мембранні установки вимагають найбільш складних систем автоматичного контролю та управління.

Україна може пишатися наявністю мембранного електролізу в місті Калуш. Це виробництво введене в експлуатацію в 2010 році і поки є лідером за якістю отриманої каустичної соди. Хлор, який неодмінно отримується як супутній продукт, в Калуші використовується для хлорування етилену, за допомогою чого отримують вінілхлорид, який потім полімеризують і отримують високоякісну полівінілхлоридну смолу. Так у наших домівках з’являються надійні та довговічні металопластикові вікна та двері.

Ртутний метод з рідким катодом

У ряду електрохімічних методів одержання лугів найефективнішим способом є електроліз з ртутним катодом. Луги, отримані при електролізі з рідким ртутним катодом, значно чистіші від отриманих діафрагмовим способом (для деяких виробництв це критично, наприклад, у виробництві штучних волокон можна застосовувати тільки високочистий каустик), а в порівнянні з мембранним методом організація процесу при отриманні лугу ртутним методом набагато простіша.

Установка для ртутного електролізу складається з електролізера, розкладача амальгами і ртутного насоса, об'єднаних між собою ртутнопроводними комунікаціями.

Катодом електролізера служить потік ртуті, який прокачується насосом. Аноди – графітові, вугільні або маловитратні. Разом з ртуттю через електролізер безперервно тече потік живлячої кухонної солі.

На аноді відбувається окислення іонів хлору з електроліту, і виділяється хлор:

2Cl-- 2е-? Cl20 ? - основний процес

2h3O - 2e-? O2 ? +4H+

6СlО-+ 3Н2О - 6Е-? 2СlО3-+ 4Сl-+ 1,5O2 ? + 6Н+

Хлор і аноліт відводяться з електролізера. Аноліт, що виходить з електролізера, донасичують свіжим галітом, виділяють з нього домішки, а також вимивають із анодів і конструкційних матеріалів, і повертають на електроліз. Перед донасичуванням з аноліту видаляють розчинений у ньому хлор.

На катоді відновлюються іони натрію, які утворюють слабкий розчин натрію в ртуті (амальгаму натрію):

Na+ + е = Na0

nNa+ + nHg- = Na + Hg

Амальгама безупинно перетікає з електролізера в розкладач амальгами. У розкладач також безперервно подається високо очищена вода. У ньому амальгама натрію в результаті самовільного хімічного процесу майже повністю розкладається водою з утворенням ртуті, розчину каустику і водню:

Na + Hg + Н2O = NaOH + 1/2Н2 ? + Hg

Отриманий таким чином розчин каустику, що є товарним продуктом, практично не містить домішок. Ртуть майже повністю звільняється від натрію і повертається в електролізер. Водень відводиться на очистку.

Проте, повне очищення розчину лугу від залишків ртуті практично неможливе, тому цей метод поєднаний з витоками металевої ртуті та її парів.

Зростаючі вимоги до екологічної безпеки виробництв і дорожнеча металевої ртуті ведуть до поступового витіснення ртутного методу методами отримання каустичної соди з твердим катодом, особливо мембранним методом.

Застосування каустичної соди

Їдкий натр застосовується в безлічі галузей промисловості і для побутових потреб.

 • Каустична сода застосовується у целюлозно-паперовій промисловості для делігніфікації (сульфатний процес) целюлози, у виробництві паперу, картону, штучних волокон, деревно-волоконних плит;
 • Для омилення жирів при виробництві мила, шампуню та інших миючих засобів. У давнину під час прання у воду додавали золу, і, мабуть, господині звернули увагу, що якщо зола містить жир, що потрапив у вогнище під час приготування їжі, то посуд добре миється. Про професію миловара (сапонаріуса) вперше згадує приблизно в 385 р. н. е. Теодор Прісціанус. Араби варили мило з олій та соди з VII століття, сьогодні мила виробляються тим же способом, що і 10 століть тому. В даний час продукти на основі гідроксиду натрію (з додаванням гідроксиду калію, нагріті до 50-60 градусів Цельсія, застосовуються у сфері промислової мийки для очищення виробів з нержавіючої сталі від жиру та інших масляних речовин, а також залишків механічної обробки.
 • У хімічних галузях промисловості – для нейтралізації кислот і кислотних оксидів, як реагент або каталізатор в хімічних реакціях, в хімічному аналізі для титрування, для травлення алюмінію і у виробництві чистих металів, в нафтопереробці – для виробництва олій.
 • Для виготовлення біодизельного палива, яке одержують з рослинних масел і використовують для заміни звичайного дизельного палива. Для одержання біодизеля до дев'яти масових одиниць рослинної олії додається одна масова одиниця спирту (тобто дотримується співвідношення 9:1), а також лужний каталізатор (NaOH). Отриманий ефір (головним чином лінолевої кислоти) відрізняється гарною займистістю, забезпечується високим цетановим числом. Цетанове число умовна кількісна характеристика самозаймання дизельних палив в циліндрі двигуна (аналог октанового числа для бензинів). Якщо для мінерального дизпалива характерний показник у 50-52%, то метиловий ефір вже спочатку відповідає 56-58% цетану. Сировиною для виробництва біодизеля можуть бути різні рослинні олії: рапсова, соєва та інші, крім тих, у складі яких високий вміст пальмітинової кислоти (пальмова олія). При його виробництві в процесі етерифікації також утворюється гліцерин який використовується в харчовій, косметичній та паперовій промисловості, або переробляється в епіхлоргідрин за методом Solvay.
 • В якості агента для розчинення засмічень каналізаційних труб, у вигляді сухих гранул або в складі гелів. Гідроксид натрію дезагрегує засмічення і сприяє легкому просуванню його далі по трубі.
 • У цивільній обороні для дегазації і нейтралізації отруйних речовин, у тому числі зарину, в ребрізерах (ізолюючих дихальних апаратах (ІДА), для очищення повітря, що видихається від вуглекислого газу.
 • Каустична сода також використовується в поєднанні з цинком для фокусу. Мідну монету кип'ятять у розчині гідроксиду натрію в присутності гранул металевого цинку, через 45 секунд, колір копійки стане сріблястим. Після цього копійку виймають з розчину і нагрівають у полум'ї пальника, де вона, практично моментально стає «золотою». Причини цих змін полягають в наступному: іони цинку вступають в реакцію з гідроксидом натрію (в нестачі) з утворенням Zn(OH)42- - який при нагріванні розкладається до металевого цинку і осідає на поверхні монети. А при нагріванні цинк і мідь утворюють золотистий сплав - латунь.
 • Каустична сода також використовується для мийки прес-форм автопокришок.
 • Каустчна сода також використовується для нелегального виробництва метамфетамінів та інших наркотичних засобів.
 • У приготуванні їжі: для миття та очищення фруктів та овочів від шкірки, у виробництві шоколаду і какао, напоїв, морозива, фарбування карамелі, для розм'якшення маслин і надання їм чорного забарвлення, при виробництві хлібобулочних виробів. Зареєстровано в якості харчової добавки E524.
 • Деякі страви готуються із застосуванням каустику: лютефіск – скандинавське блюдо з риби – сушена тріска вимочується 5-6 днів в їдкому лузі і набуває м'якої, желеподібної консистенції; брецели – німецькі рогалики – перед випічкою їх обробляють у розчині каустичної соди, яка сприяє утворенню унікальної хрусткої скоринки.
 • У косметології для видалення ороговілих ділянок шкіри: бородавок, папілом.

За матеріалами: wikipedia.org.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

www.npblog.com.ua

ее применение, формула и инструкция по применению

Чистка сантехники

Каустическая сода - универсальное высокоэффективное вещество, применение которого приводит к хорошим результатам в решении ряда бытовых проблем (очистка поверхностей, стирка белья и пр.). Она способна заменить многие химические средства. Необходимо только соблюдать меры предосторожности при работе с данным веществом, следовать рекомендациям и инструкциям по применению для конкретных видов работ.

1

Описание средства

Химическая формула каустической соды - NaOH. У нее есть и другие названия: едкий натр, каустик, гидроксид натрия, едкая щелочь. Она имеет вид мелких чешуйчатых гранул белого цвета без запаха или бесцветной жидкости. Обладает следующими свойствами:

 • гигроскопичность, на воздухе гранулы расплываются, вбирая воду;
 • растворяется в воде, выделяя большое количество тепла;
 • не вступает в реакцию с пластиком, резиной, сталью, чугуном;
 • контакт с цинковыми, алюминиевыми поверхностями дает бурную реакцию;
 • эффективно растворяет жир и все органические вещества: волосы, бумагу, пищевые остатки;
 • обладает летучестью, хранится в плотно закрытой таре.

Каустическая сода — сильная ядовитая щелочь. Если ее раствор попадет на кожу, то могут возникнуть ожоги, язвы. Она относится ко 2 классу опасности, поэтому при использовании необходимо соблюдать меры предосторожности:

 • работать в маске, очках, резиновых перчатках, спецодежде;
 • хорошо проветривать помещение;
 • хранить в закрытом виде в местах, недоступных для детей и животных;
 • при попадании на кожу нейтрализовать уксусом, промыть пораженное место водой;
 • при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Каустическая сода — продукт химического синтеза, в природе такого вещества не существует. Продается она в хозяйственных магазинах, отделах бытовой химии, расфасована в пластиковые банки или плотные полиэтиленовые мешки весом от 250 г до 30 кг.

Сода и уксус для прочистки труб: эффективный способ применения

2

Применение

У едкого натра очень широкий спектр применения в различных отраслях производства: текстильной, химической, пищевой, нефтяной и пр. Большая часть стиральных порошков, шампуней, моющих, чистящих средств содержит каустик. Его используют в производстве бумаги, вискозы, оливок, мороженого, какао, шоколада. В пищевой промышленности он известен как пищевая добавка Е524.

В быту основное назначение гидроксида натрия — борьба с жировыми и органическими загрязнениями. Его применяют для чистки канализации, обезжиривания поверхностей, в изготовлении мыла ручным способом, отбеливании и стирке белья, борьбе с садовыми вредителями, для санитарной обработки помещений.

Режимы стирки в стиральной машине: назначение и правильное применение

2.1

Чистка канализации

Канализационные трубы имеют свойство засоряться: на их внутренней поверхности оседает жир, мыльная пена, органические остатки. Все это спрессовывается, уменьшая просвет трубы, вода плохо уходит, появляется неприятный запах из сливного отверстия. Причины могут быть как технические, так и эксплуатационные:

 • неправильный уклон канализационной системы;
 • шероховатости, заусенцы на внутренней поверхности труб;
 • множество грубых стыков;
 • отсутствие решетки на сливном отверстии раковины или ванны, и как результат попадание в сток органических загрязнений - волосы, бумага, куски пищи;
 • частое сливание жирных остатков пищи без последующей промывки труб горячей водой;
 • отсутствие профилактических мер по недопущению возникновения отложений.

Перед работой желательно на несколько минут открыть горячую воду для того, чтобы канализационная система прогрелась, и загрязнения лучше поддавались обработке щелочью. Для очистки канализации от жировых и органических загрязнений с помощью каустической соды существует несколько методов:

 1. 1. Каустик в количестве 2–3 столовых ложек засыпают в отверстие, заливают стаканом кипятка, выдерживают 2 часа, затем промывают большим количеством горячей воды. Гранулы нужно засыпать строго в отверстие, потому что длительный контакт с поверхностью ванны или раковины может ее повредить. Этот способ применяют, когда затор находится близко к сливному отверстию.
 2. 2. Если система засорилась основательно на протяжении нескольких метров, то используют большое количество раствора, который делают из расчета: 3 кг едкого натра на 7 л воды. Тщательно размешав его до полного растворения соды, сразу заливают в отверстие. Через 2-3 часа промывают водой.
 3. 3. Когда загрязнения имеют многослойный характер, то для усиления реакции едкую щелочь применяют вместе с уксусом. Для этого в сливное отверстие вливают 125 г уксуса и насыпают столько же каустической соды. Вещества вступают в реакцию, образуется много пены, поэтому отверстие плотно закрывают. Через 2 часа вливают кипяток.

Раствор гидроксида натрия используют в качестве профилактического средства 1 раз в 3 месяца для промывки труб от накопившихся частичек жира и органических загрязнений.

Можно ли замораживать творог и как сохранить его полезные свойства?

2.2

Чистка выгребных ям

В выгребные ямы на даче или в частном доме сливаются все нечистоты. Большая их часть имеет жидкую фракцию, которая уходит через земляные стенки, а густая скапливается на дне и по мере необходимости удаляется.

Очень часто стенки выгребных ям покрываются плотной органической пленкой, вода перестает уходить. В результате канализационные отходы быстро переполняют яму. Для растворения пленки и очистки земляных стенок используют каустическую соду. Количество ее берут из расчета 4 кг на 1 кубометр выгребной ямы. Предварительно растворив соду в воде, аккуратно выливают раствор едкой щелочи в яму. Эффект наступает через 2-3 дня. Пленка постепенно растворяется, уровень жидкости уменьшается, на дне остается илистый осадок.

3

Очистка загрязненных поверхностей

Каустическая сода применяется для чистки эмалированных раковин, поверхностей плит, сильнозагрязненной кухонной посуды от жира, копоти, нагара. Для этого нужно смешать ее с жидким моющим средством или со стиральным порошком, развести водой до консистенции пасты, нанести на поверхность. Через 20–30 минут смыть большим количеством воды.

Проверенный и эффективный способ очистки - кипячение загрязненной посуды в растворе следующего состава:

 • вода - 5 л;
 • каустик - 100 г;
 • стружка хозяйственного мыла - 50 г;
 • клей канцелярский - 75 г.

Емкость для кипячения должна быть эмалированная или стальная. Раствор нужно хорошо размешать, довести до кипения, опустить туда всю грязную посуду. Держать на маленьком огне металлическую посуду 2 часа, стеклянную и фарфоровую - 10 минут. Затем вынуть, хорошо ополоснуть.

Использовать каустическую соду на оцинкованных, алюминиевых и тефлоновых поверхностях нельзя. Их можно испортить.

4

Стирка белья

Раствор каустика используют для замачивания, ручной и машинной стирки хлопчатобумажного, льняного белья. При добавлении щелочи вода становится мягкой, пятна хорошо удаляются, особенно с кухонных полотенец. Раствор готовят следующим образом: в 5 л воды нужно развести 3 ст. л. NaOH. Замочить белье на 1–2 часа. После этого постирать обычным порошком.

При стирке белья в стиральной машине к порошку добавляют 2–3 ложки каустической соды. Пятна, даже застарелые, легко отстирываются. Перед стиркой белье желательно замочить, стирать при температуре 40–60°С.

Изделия из шелковых и шерстяных тканей стирать с помощью щелочи не рекомендуется, она может повредить их структуру.

5

Изготовление мыла

Способов изготовления домашнего мыла с помощью каустической соды множество. Необходимые ингредиенты:

 • 1 л любого растительного масла;
 • 140 г каустика;
 • 300 мл дистиллированной воды;
 • эфирные ароматические масла;
 • порошки, настои различных трав.

Процесс изготовления:

 1. 1. В отдельной эмалированной посуде смешать каустическую соду с водой до полного растворения.
 2. 2. Понемногу вливать в раствор немного подогретое масло, тщательно размешивая деревянной лопаткой до получения однородной консистенции.
 3. 3. Добавить по нескольку капель эфирных масел для запаха, настой (порошок) травы - для придания цвета. Снова размешать.
 4. 4. Разлить по формочкам, поставить в сухое прохладное место без сквозняков.

Через 4-5 дней можно вынуть мыло из формочек, дать ему"дозреть" и подсохнуть. На это понадобится время (иногда несколько недель). Признаком готовности мыла считается появление на его поверхности белого порошкообразного налета.

6

Борьба с вредителями и болезнями растений

Гидроксид натрия применяют в борьбе с садовыми вредителями и болезнями растений, для обеззараживания овощехранилищ, амбаров, клеток для животных, теплиц.

Для обработки растений делают раствор: в 2 л воды добавляют 1 ложку каустика, тщательно размешивают, опрыскивают деревья и кустарники. Это помогает избавиться от тли, долгоносика, грибковых поражений: фитофтороза, мучнистой росы.

Для обеззараживания помещений используют 4%-ный раствор NaOH. Для этого берут 10 ст. л.соды растворяют в 5 л воды и несколько раз обрабатывают зараженные поверхности.

dobleska.com

MultiChem. Сода каустична рідка, 46%, 50 кг. Сода каустическая жидкая, 46%.

Гідроксид натрію (лат. Nátrii hydroxídum; інші назви - каустична сода, каустик, їдкий натр, їдкий луг) - найпоширеніша луг, хімічна формула NaOH. У рік в світі виробляється і споживається близько 57 млн ​​тонн їдкого натру.

Цікава історія тривіальних назв як гідроксиду натрію, так і інших лугів. Назва «їдкий луг» обумовлено властивістю роз'їдати шкіру, викликаючи сильні опіки, папір і інші органічні речовини. До XVII століття лугом (фр. Alkali) називали також карбонати натрію і калію. У 1736 році французький учений Анрі Дюамель дю Монсо вперше розрізнив ці речовини: гідроксид натрію стали називати каустичною содою, карбонат натрію - кальцинованої содою (по рослині Salsola soda з роду Солянка, з золи якого її добували), а карбонат калію - поташем. В даний час содою прийнято називати натрієві солі вугільної кислоти. В англійській і французькій мовах слово sodium означає натрій, potassium - калій.Гідроксід натрію - біле тверда речовина. Сильно гігроскопічний, на повітрі «розпливається», активно поглинаючи пари води з повітря. Добре розчиняється у воді, при цьому виділяється велика кількість теплоти. Розчин їдкого натру милок на дотик.Їдкий натр застосовується в безлічі галузей промисловості і для побутових потреб:Каустик застосовується в целюлозно-паперовій промисловості для делигнификации (сульфатний процес) целюлози, у виробництві паперу, картону, штучних волокон, деревно-волоконних плит.Для омилення жирів при виробництві мила, шампуню та інших миючих засобів. У давнину під час прання в воду додавали золу, і, мабуть, господині звернули увагу, що якщо зола містить жир, який потрапив у вогнище під час приготування їжі, то посуд добре миється. Про професію миловара (сапонаріуса) вперше згадує приблизно в 385 р. Н.е. е. Теодор Прісціанус. Араби варили мило з масел і соди з VII століття, сьогодні мила виробляються тим же способом, що і 10 століть тому. В даний час продукти на основі гідроксиду натрію (з додаванням гідроксиду калію), нагріті до 50-60 ° C, застосовуються в сфері промислової мийки для очищення виробів з нержавіючої сталі від жиру та інших олійних речовин, а також залишків механічної обробки.В якості агента для розчинення засмічень каналізаційних труб, у вигляді сухих гранул або в складі гелів. Гідроксид натрію дезагрегірует засмічення і сприяє легкому просуванню його далі по трубі.В цивільної оборони для дегазації і нейтралізації отруйних речовин, у тому числі зарину, в ребрізеров (ізолюючих дихальних апаратах (ІДА), для очищення повітря, що видихається від вуглекислого газу.У текстильній промисловості - для мерсеризації бавовни і шерсті. При короткочасній обробці їдким натром з наступним промиванням волокно набуває міцність і шовковистий блиск.Гідроксид натрію також використовується для мийки прес-форм автопокришок.У косметології для видалення ороговілих ділянок шкіри, бородавок, папілом.

Фасовка 50 кгРозфасовано MultiChem.

Гидрокси́д на́трия (лат. Nátrii hydroxídum; другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH. В год в мире производится и потребляется около 57 млн тонн едкого натра.

Интересна история тривиальных названий как гидроксида натрия, так и других щелочей. Название «едкая щёлочь» обусловлено свойством разъедать кожу, вызывая сильные ожоги, бумагу и другие органические вещества. До XVII века щёлочью (фр. alkali) называли также карбонаты натрия и калия. В 1736 году французский учёный Анри Дюамель дю Монсо впервые различил эти вещества: гидроксид натрия стали называть каустической содой, карбонат натрия — кальцинированной содой (по растению Salsola soda из рода Солянка, из золы которого её добывали), а карбонат калия — поташем. В настоящее время содой принято называть натриевые соли угольной кислоты. В английском и французском языках слово sodium означает натрий, potassium — калий.Гидроксид натрия — белое твёрдое вещество. Сильно гигроскопичен, на воздухе «расплывается», активно поглощая пары воды из воздуха. Хорошо растворяется в воде, при этом выделяется большое количество теплоты. Раствор едкого натра мылок на ощупь.Едкий натр применяется во множестве отраслей промышленности и для бытовых нужд:Каустик применяется в целлюлозно-бумажной промышленности для делигнификации (сульфатный процесс) целлюлозы, в производстве бумаги, картона, искусственных волокон, древесно-волоконных плит.Для омыления жиров при производстве мыла, шампуня и других моющих средств. В древности во время стирки в воду добавляли золу, и, по-видимому, хозяйки обратили внимание, что если зола содержит жир, попавший в очаг во время приготовления пищи, то посуда хорошо моется. О профессии мыловара (сапонариуса) впервые упоминает примерно в 385 г. н. э. Теодор Присцианус. Арабы варили мыло из масел и соды с VII века, сегодня мыла производятся тем же способом, что и 10 веков назад. В настоящее время продукты на основе гидроксида натрия (с добавлением гидроксида калия), нагретые до 50-60 °C, применяются в сфере промышленной мойки для очистки изделий из нержавеющей стали от жира и других масляных веществ, а также остатков механической обработки.В качестве агента для растворения засоров канализационных труб, в виде сухих гранул или в составе гелей. Гидроксид натрия дезагрегирует засор и способствует лёгкому продвижению его далее по трубе.В гражданской обороне для дегазации и нейтрализации отравляющих веществ, в том числе зарина, в ребризерах (изолирующих дыхательных аппаратах (ИДА), для очистки выдыхаемого воздуха от углекислого газа.В текстильной промышленности - для мерсеризации хлопка и шерсти. При кратковременной обработке едким натром с последующей промывкой волокно приобретает прочность и шелковистый блеск.Гидроксид натрия также используется для мойки пресс-форм автопокрышек.В косметологии для удаления ороговевших участков кожи, бородавок, папиллом.

Фасовка 50 кгРасфасовано MultiChem.

multichem.co

MultiChem. Сода каустична, луска, 1 кг. Польша. Сода каустическая, чешуя.

Гідроксид натрію (лат. Nátrii hydroxídum; інші назви - каустична сода, каустик, їдкий натр, їдкий луг) - найпоширеніша луг, хімічна формула NaOH. У рік в світі виробляється і споживається близько 57 млн ​​тонн їдкого натру.

Цікава історія тривіальних назв як гідроксиду натрію, так і інших лугів. Назва «їдкий луг» обумовлено властивістю роз'їдати шкіру, викликаючи сильні опіки, папір і інші органічні речовини. До XVII століття лугом (фр. Alkali) називали також карбонати натрію і калію. У 1736 році французький учений Анрі Дюамель дю Монсо вперше розрізнив ці речовини: гідроксид натрію стали називати каустичною содою, карбонат натрію - кальцинованої содою (по рослині Salsola soda з роду Солянка, з золи якого її добували), а карбонат калію - поташем. В даний час содою прийнято називати натрієві солі вугільної кислоти. В англійській і французькій мовах слово sodium означає натрій, potassium - калій.Гідроксід натрію - біле тверда речовина. Сильно гігроскопічний, на повітрі «розпливається», активно поглинаючи пари води з повітря. Добре розчиняється у воді, при цьому виділяється велика кількість теплоти. Розчин їдкого натру милок на дотик.Їдкий натр застосовується в безлічі галузей промисловості і для побутових потреб:Каустик застосовується в целюлозно-паперовій промисловості для делигнификации (сульфатний процес) целюлози, у виробництві паперу, картону, штучних волокон, деревно-волоконних плит.Для омилення жирів при виробництві мила, шампуню та інших миючих засобів. У давнину під час прання в воду додавали золу, і, мабуть, господині звернули увагу, що якщо зола містить жир, який потрапив у вогнище під час приготування їжі, то посуд добре миється. Про професію миловара (сапонаріуса) вперше згадує приблизно в 385 р. Н.е. е. Теодор Прісціанус. Араби варили мило з масел і соди з VII століття, сьогодні мила виробляються тим же способом, що і 10 століть тому. В даний час продукти на основі гідроксиду натрію (з додаванням гідроксиду калію), нагріті до 50-60 ° C, застосовуються в сфері промислової мийки для очищення виробів з нержавіючої сталі від жиру та інших олійних речовин, а також залишків механічної обробки.В якості агента для розчинення засмічень каналізаційних труб, у вигляді сухих гранул або в складі гелів. Гідроксид натрію дезагрегірует засмічення і сприяє легкому просуванню його далі по трубі.В цивільної оборони для дегазації і нейтралізації отруйних речовин, у тому числі зарину, в ребрізеров (ізолюючих дихальних апаратах (ІДА), для очищення повітря, що видихається від вуглекислого газу.У текстильній промисловості - для мерсеризації бавовни і шерсті. При короткочасній обробці їдким натром з наступним промиванням волокно набуває міцність і шовковистий блиск.Гідроксид натрію також використовується для мийки прес-форм автопокришок.У косметології для видалення ороговілих ділянок шкіри, бородавок, папілом.

Фасовка 1 кгРозфасовано MultiChem.

Гидрокси́д на́трия (лат. Nátrii hydroxídum; другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH. В год в мире производится и потребляется около 57 млн тонн едкого натра.

Интересна история тривиальных названий как гидроксида натрия, так и других щелочей. Название «едкая щёлочь» обусловлено свойством разъедать кожу, вызывая сильные ожоги, бумагу и другие органические вещества. До XVII века щёлочью (фр. alkali) называли также карбонаты натрия и калия. В 1736 году французский учёный Анри Дюамель дю Монсо впервые различил эти вещества: гидроксид натрия стали называть каустической содой, карбонат натрия — кальцинированной содой (по растению Salsola soda из рода Солянка, из золы которого её добывали), а карбонат калия — поташем. В настоящее время содой принято называть натриевые соли угольной кислоты. В английском и французском языках слово sodium означает натрий, potassium — калий.Гидроксид натрия — белое твёрдое вещество. Сильно гигроскопичен, на воздухе «расплывается», активно поглощая пары воды из воздуха. Хорошо растворяется в воде, при этом выделяется большое количество теплоты. Раствор едкого натра мылок на ощупь.Едкий натр применяется во множестве отраслей промышленности и для бытовых нужд:Каустик применяется в целлюлозно-бумажной промышленности для делигнификации (сульфатный процесс) целлюлозы, в производстве бумаги, картона, искусственных волокон, древесно-волоконных плит.Для омыления жиров при производстве мыла, шампуня и других моющих средств. В древности во время стирки в воду добавляли золу, и, по-видимому, хозяйки обратили внимание, что если зола содержит жир, попавший в очаг во время приготовления пищи, то посуда хорошо моется. О профессии мыловара (сапонариуса) впервые упоминает примерно в 385 г. н. э. Теодор Присцианус. Арабы варили мыло из масел и соды с VII века, сегодня мыла производятся тем же способом, что и 10 веков назад. В настоящее время продукты на основе гидроксида натрия (с добавлением гидроксида калия), нагретые до 50-60 °C, применяются в сфере промышленной мойки для очистки изделий из нержавеющей стали от жира и других масляных веществ, а также остатков механической обработки.В качестве агента для растворения засоров канализационных труб, в виде сухих гранул или в составе гелей. Гидроксид натрия дезагрегирует засор и способствует лёгкому продвижению его далее по трубе.В гражданской обороне для дегазации и нейтрализации отравляющих веществ, в том числе зарина, в ребризерах (изолирующих дыхательных аппаратах (ИДА), для очистки выдыхаемого воздуха от углекислого газа.В текстильной промышленности - для мерсеризации хлопка и шерсти. При кратковременной обработке едким натром с последующей промывкой волокно приобретает прочность и шелковистый блеск.Гидроксид натрия также используется для мойки пресс-форм автопокрышек.В косметологии для удаления ороговевших участков кожи, бородавок, папиллом.

Фасовка 1 кгРасфасовано MultiChem.

multichem.co

каустическая сода и ее применение

Каустическая сода, которую иначе называют гидроксидом натрия, едким натром или каустиком, химикам известна как NaOH. Каждый год в мире потребляется почти 57 тонн каустика. Современную жизнь без едкого натра представить невозможно, так как каустическая сода необходима для многих производственных отраслей.

Производство соды и ее разновидности

В настоящее время едкий натр производится электрохимическими методами при получении хлора и водорода и электролизом растворов галита.

Каустическая сода производится в твердом и жидком виде. Твердая представляет собой твердую чешуйчатую белую массу, а жидкая - окрашенная или бесцветная жидкость.

Каустическая сода, применение

К основным отраслям потребления гидроксида натрия можно отнести:

 • химическую промышленность;

 • целлюлозно-бумажную промышленность;

 • объекты гражданской обороны;

 • изготовление биодизельного топлива;

 • прочистку канализационных труб;

 • производство чистящих и моющих средств;

 • пищевую промышленность;

 • фармацевтическую промышленность.

Сода каустическая, применение которой очень широко и разнообразно, используется химиками как катализатор или реагент в разных химических реакциях для нейтрализации кислот, для титрования при химических анализах, в нефтепереработке, для производства металлов и т. д. Известный антисептик хлорамин производители выпускают, также используя гидроксид натрия.

Каустическая сода присутствует в повседневной жизни всех нас, хотя и не так явно. Моющие средства изготавливают при помощи едкого натра, он же помогает устранить заторы в трубах.

Транспортировка

Каустическая сода транспортируется автомобильным транспортом, а также водным и железнодорожным. Жидкую соду перевозят в специальных емкостях и цистернах, а твердый гидроксид натрия упаковывают в мешки. При перевозке следует избегать попадания влаги на него и воздействия источников тепла.

Хранение соды

Срок хранения гидроксида натрия составляет со дня изготовления один год. Твердый продукт хранится в неотапливаемых закрытых складских помещениях, в упакованном виде. Жидкий продукт помещается в щелочестойкую закрытую емкость.

Следует помнить о том, что сода каустическая является коррозионноактивным и едким веществом. Ей присвоен второй повышенный класс опасности. При работе с этимс веществом рекомендуется соблюдать особую осторожность. Начиная работать с твердой или жидкой каустической содой, желательно прикрывать глаза химическими брызгозащитными очками. Руки прикрывают перчатками с прорезиненной поверхностью или резиновыми. Для защиты тела используются специальные прорезиненные костюмы или стойкая к химическому воздействию одежда, пропитанная винилом. 

Влияние на человеческий организм

В тех случаях, когда на слизистые оболочки и кожу попадает каустическая сода, могут образоваться химические ожоги. Для исключения ожога пораженный участок рекомендуется тут же промыть под струей воды. Если же натрий едкий попадает на кожу, то ее нужно обработать слабым раствором уксуса.

fb.ru